Rudniki

V bližini Javorniškega Rovta so bili rudniki železove rude – siderita, ki se prvič omenjajo leta 1403. Takrat je briksenski škof Ulrich podelil rudišča Železove rude na Belski planini Hermanu von Eselu. Rudniki so bili v drugi polovici 19. stoletja že izčrpani in v slabem stanju. Rudo so peljali po rudni poti mimo Pristave, ki jo je leta 1647 postavila družina Pasarelli, lastnica javorniških železarskih obratov in tamkajšnje graščine. Na Pristavi so sprva stanovali rudarski nadzorniki.

Karel Zois

Karel Zois (1756, Ljubljana – 1799, Trst) je živel v senci svojega veliko bolj znanega starejšega brata Žige in večinoma bival na gradu Brdo pri Kranju in na Javorniku pri Jesenicah. Kot eden prvih slovenskih botanikov je nabiral rastline zlasti v Julijskih in Kamniško-Savinjskih Alpah ter Karavankah. V Julijcih je zgradil dve ali tri koče, v Karavankah pa je imel kočo v Medjem dolu. Ohranilo se je ime Gospodova koča, saj naj bi tam “neki gospod nabiral rastline”.

Andrej Herrlein, olje, platno, 

Narodni muzej Slovenije

Michelangelo Zois

Andrej Herrlein, olje, platno

Narodni muzej Slovenija

Michelangelo Zois (1694 – 1777) se je ukvarjal z železarsko trgovino in z njo zelo obogatel. Kupil je več zemljiških gospostev, med katerimi je bilo najlepše Brdo pri Kranju. V svojih rokah je združil gorenjske fužine v Bohinjski Bistrici, Stari Fužini, Radovni, Javorniku, Plavžu in Mojstrani. Leta 1970 je postal baron Edelsteinski.